Ru men shi qin (儒門事親)

Zhang, Congzheng, 1156-1228 (張從正); Wu, Mianxue, 16. Jh. (吳勉學)