Shang shu zhu shu (尚書註疏)

Li, Yuanyang, 1497-1580 (李元陽); Kong, Yingda, 574-648 (孔穎達)