Yu yi lu (寓意錄)

Miao, Yuezao, 1682-1761 (繆曰藻, 1682-1761)