Jia bao jin dan (家寶金丹)

Lan, Fengqi (藍鳳岐); Gao, Shoushan (高壽山)