Tian zhu jiang sheng chu xiang jing jie (天主降生出像經解)

Aleni, Giulio; Cunha, Simão da, 1589-1660; Dias, Manuel; Canevari, Pietro, 1596- 1675