Zeng ding Chun qiu ti zhu da quan (增訂春秋體註大全)

Fan, Xiang, Qing-Dynastie (范翔); Zhou, Chi, um 1711 (周熾); Hu, Anguo, 1074-1138 (胡安國)