Zeng ding Gu wen xi yi he bian (增訂古文析義合編); 1

Lin, Yunming, jin shi 1658 (林雲銘)

Zeng ding Gu wen xi yi he bian (增訂古文析義合編); 2

Lin, Yunming, jin shi 1658 (林雲銘)

Zeng ding Gu wen xi yi he bian (增訂古文析義合編); 3

Lin, Yunming, jin shi 1658 (林雲銘)