Zeng guang shi lei fu (增廣事類賦)

Hua, Ximin, 1672-? (華希閔, 1672-?)