Zōshū kaisei Sesshū Ōsaka chizu. Zen (増脩改正攝州大阪地図. Zen)

Fujimura, Naoyuki; Sotani, Gakusen; Okada, Gyokuzan (岡田玉山)