Tu zhu ba shi yi nan jing bian zhen (圖註八十一難經辨眞)

Zhang, Shixian, um 1506-1521 (張世賢); Qin, Yueren (秦越人)