Lun yu zhu shu jie jing (論語註疏解經)

Xing, Bing, 932- 1010 (郉昺); He, Yan, ? 249 (何晏); Li, Changchun, 1545 1607 (李長春)

Zhou yi jian yi (周易兼義)

Kong, Yingda, 574-684 (孔穎逹); Wang, Bi, 226-249 (王弼); Lu, Deming, 556 627 (陸德明); Han, Kangbo, ca. 385 (韓康伯); Li, Changchun, 1545 1604 (李長春)

Guo zi jian (國子監)


Qin ding chong ke Chunhua ge tie (欽定重刻淳化閣帖)

Wu Shenglan (吳省蘭)