Hui wen lei ju (回文類聚)

Zhu, Xiangxian, 17. Jh. (朱象賢); Sang, Shichuang (桑世昌)