Xing li da quan shu (性理大全書); 1

Wu, Mianxue, 16. Jh. (吳勉學); Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣)

Xing li da quan shu (性理大全書); 4

Wu, Mianxue, 16. Jh. (吳勉學); Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣)

Ru men shi qin (儒門事親)

Wu, Mianxue, 16. Jh. (吳勉學); Zhang, Congzheng, 1156-1228 (張從正)

Zhou yi ben yi (周易本義)

Wu, Mianxue, 16./17. Jh. (吳勉學); Xu, Zhidu (徐智督); Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹, 1130-1200)

Xing li da quan shu (性理大全書); 3

Wu, Mianxue, 16. Jh. (吳勉學); Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣)

Xing li da quan shu (性理大全書); 2

Wu, Mianxue, 16. Jh. (吳勉學); Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣)

Mai jing (脉經)

Lin, Yi, 11. Jh. (林億類次); Wu, Mianxue, 16. Jh. (吳勉學); Wang, Shuhe, 265-316 (王叔和)