Sikong Tu shi pin shi yi bai shou (司空圖詩品詩一百首)

Sikong, Tu, 837-908 (司空圖, 837-908)