Shi ji lun wen (史記論文); 1

Wu, Xingzuo; Wu, Jiansi (吳見思); Sima, Qian, ca. 145-ca. 86 B.C. (司馬遷, ca. 145-ca. 86 B.C.)

Shi ji lun wen (史記論文); 2

Wu, Xingzuo; Wu, Jiansi (吳見思); Sima, Qian, ca. 145-ca. 86 B.C. (司馬遷, ca. 145-ca. 86 B.C.)