Gu wen mei quan (古文眉詮); 3

Pu, Qilong, ca.1679-1762 (浦起龍); Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳弘謀)

Gu wen mei quan (古文眉詮); 4

Pu, Qilong, ca.1679-1762 (浦起龍); Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳弘謀)

Gu wen mei quan (古文眉詮); 2

Pu, Qilong, ca.1679-1762 (浦起龍); Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳弘謀)

Gu wen mei quan (古文眉詮); 1

Pu, Qilong, ca.1679-1762 (浦起龍); Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳弘謀)