Shi ji ping lin (史記評林); 1

Ling, Zhilong (凌稚隆); Li, Guangjin (李光縉); Xiong Chongyu

Shi ji ping lin (史記評林); 2

Ling, Zhilong (凌稚隆); Li, Guangjin (李光縉); Xiong Chongyu