Quan Tai yu tu. 2 (全臺輿圖. 2)

Xia, Xianlun, Qing (夏獻綸)