Ru men shi qin (儒門事親)

Wu, Mianxue, 16. Jh. (吳勉學); Zhang, Congzheng, 1156-1228 (張從正)