Pei wen yun fu (佩文韻府); 35

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 25

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 70

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 71

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 13

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 66

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 46

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 14

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 26

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 59

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)