Pei wen yun fu (佩文韻府); 21

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 29

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 30

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 32

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 23

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 24

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 40

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 27

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 31

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 36

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)