Yue ya tang cong shu (粤雅堂叢書); 23

Wu, Chongyao, 1810-1863 (伍崇曜, 1810-1863)

Lingnan yi shu (嶺南遺書); 2

Wu, Chongyao 1810-1863 (伍崇曜)

Yue ya tang cong shu (粤雅堂叢書); 15

Wu, Chongyao, 1810-1863 (伍崇曜, 1810-1863)

Yue ya tang cong shu (粤雅堂叢書); 18

Wu, Chongyao, 1810-1863 (伍崇曜, 1810-1863)

Lingnan yi shu (嶺南遺書); 9

Wu, Chongyao 1810-1863 (伍崇曜)

Lingnan yi shu (嶺南遺書); 6

Wu, Chongyao 1810-1863 (伍崇曜)

Yue ya tang cong shu (粤雅堂叢書); 3

Wu, Chongyao, 1810-1863 (伍崇曜, 1810-1863)

Lingnan yi shu (嶺南遺書); 4

Wu, Chongyao 1810-1863 (伍崇曜)

Yue ya tang cong shu (粤雅堂叢書); 11

Wu, Chongyao, 1810-1863 (伍崇曜, 1810-1863)

Lingnan yi shu (嶺南遺書); 12

Wu, Chongyao 1810-1863 (伍崇曜)