[Xiu zhen wu jing si shu] ([袖珍五經四書]); 1

Huang, Sheng, um 1752 (黃晟)

[Xiu zhen wu jing si shu] ([袖珍五經四書]); 2

Huang, Sheng, um 1752 (黃晟)

[Xiu zhen wu jing si shu] ([袖珍五經四書]); 3

Huang, Sheng, um 1752 (黃晟)

[Xiu zhen wu jing si shu] ([袖珍五經四書]); 4

Huang, Sheng, um 1752 (黃晟)

[Xiu zhen wu jing si shu] ([袖珍五經四書]); 5

Huang, Sheng, um 1752 (黃晟)