Tong yin lun hua. 2, 2 bian, 2 ch. in 1 ce (桐陰論画. 2, 2 bian, 2 ch. in 1 ce)

Qin, Zuyong, 1825-1884 (秦祖永, 1825-1884)

Kōshi jiryaku. Zen (恒祀事略. 全)

Yano, Harumichi (矢野玄道)

Tang dai cong shu (唐代叢書); 1

Chen, Shixi 18. Jh (陳世熙)

Tang dai cong shu (唐代叢書); 4

Chen, Shixi 18. Jh (陳世熙)

Tang dai cong shu (唐代叢書); 3

Chen, Shixi 18. Jh (陳世熙)

Tang dai cong shu (唐代叢書); 2

Chen, Shixi 18. Jh (陳世熙)

Tong yin lun hua. 3, 2 bian, 2 ch. in 1 ce (桐陰論画. 3, 2 bian, 2 ch. in 1 ce)

Qin, Zuyong, 1825-1884 (秦祖永, 1825-1884)

Liao zhai zhi yi (聊齋誌異); 1


Liao zhai zhi yi (聊齋誌異); 2