Yue ya tang cong shu (粤雅堂叢書); 8

Wu, Chongyao, 1810-1863 (伍崇曜, 1810-1863)

Yue ya tang cong shu (粤雅堂叢書); 16

Wu, Chongyao, 1810-1863 (伍崇曜, 1810-1863)

Yue ya tang cong shu (粤雅堂叢書); 24

Wu, Chongyao, 1810-1863 (伍崇曜, 1810-1863)

Yue ya tang cong shu (粤雅堂叢書); 12

Wu, Chongyao, 1810-1863 (伍崇曜, 1810-1863)

I-sen torai ni tsuki Uraga on-gatame no zu (異船渡来二付浦賀御固之図)

Yamazaki, Yoshishige (山崎美成); Satake, Eikai

Yue ya tang cong shu (粤雅堂叢書); 14

Wu, Chongyao, 1810-1863 (伍崇曜, 1810-1863)

Yue ya tang cong shu (粤雅堂叢書); 21

Wu, Chongyao, 1810-1863 (伍崇曜, 1810-1863)

Yue ya tang cong shu (粤雅堂叢書); 2

Wu, Chongyao, 1810-1863 (伍崇曜, 1810-1863)