Qing yi pan gong yue wu tu shuo (清邑泮宮樂舞圖說)

Fa Liang (法良)