Yomo no kaori (四方之薰)

Mishōsai, Kōho

Hokusai Onna-imagawa (北齋女今川)

Katsushika, Hokusai (葛飾北齊)