Zōshū kaisei Sesshū Ōsaka chizu. Zen (増脩改正攝州大阪地図. Zen)

Okada, Gyokuzan (岡田玉山); Fujimura, Naoyuki; Sotani, Gakusen

Owari meisho zue (尾張名所圖會)

Okada, Kei (岡田啓); Noguchi, Michinao (野口道直); Odagiri, Shunkō (小田切春江)

Yomo no kaori (四方之薰)

Mishōsai, Kōho

Yu chu xin zhi. [1], Ch. 1-10 (虞初新志. [1], Ch. 1-10)

Zhang, Chao (張潮)