Yi jia tang cong shu (宜稼堂叢書); 5

Yu, Songnian (郁松年)

Xu shi ji lüe. 1 (續史紀略. 1)

Xiao, Jun, Qing (蕭濬)

Yi jia tang cong shu (宜稼堂叢書); 4

Yu, Songnian (郁松年)

Yi jia tang cong shu (宜稼堂叢書); 7

Yu, Songnian (郁松年)

Yi jia tang cong shu (宜稼堂叢書); 8

Yu, Songnian (郁松年)

San'yō zōki (三養雑記)

Yamazaki, Yoshishige

Yi jia tang cong shu (宜稼堂叢書); 1

Yu, Songnian (郁松年)

Xu shi ji lüe. 2 (續史紀略. 2)

Xiao, Jun, Qing (蕭濬)

Yi jia tang cong shu (宜稼堂叢書); 2

Yu, Songnian (郁松年)