Yi jia tang cong shu (宜稼堂叢書); 2

Yu, Songnian (郁松年)

Yi jia tang cong shu (宜稼堂叢書); 8

Yu, Songnian (郁松年)

Yu yi lu (寓意錄)

Miao, Yuezao, 1682-1761 (繆曰藻, 1682-1761)

Yi jia tang cong shu (宜稼堂叢書); 6

Yu, Songnian (郁松年)

San'yō zōki (三養雑記)

Yamazaki, Yoshishige

Inrō-fu. 2, Kon (印籠譜. 2, 坤)

Mori, Gen'ōsai (森玄黄斉)

Yi jia tang cong shu (宜稼堂叢書); 1

Yu, Songnian (郁松年)

Zhuan xue suo zhu (篆學瑣著)

Gu, Xiang, 19th cent (顧湘); Pu ban shu lou, CaBVaU

Igo shōgaku (圍碁小學)

Kawakita Kōnosuke

Xu shi ji lüe. 2 (續史紀略. 2)

Xiao, Jun, Qing (蕭濬)