Gu jin shuo hai. (古今說海); 3

Lu, Ji, 1515 – 1552 (陸楫)

Gu jin shuo hai. (古今說海); 4

Lu, Ji, 1515 – 1552 (陸楫)

Gu jin shuo hai. (古今說海); 1

Lu, Ji, 1515 – 1552 (陸楫)

Yue dong shi du (粤東試牘)


Chun qiu Zuo shi zhuan bu zhu (春秋左氏傳補注)

Shen, Qinhan (沈欽韓)

Shi tie zi yun xian guan (試帖紫雲仙琯)

Gao, Min, Qing (高敏)

Zeng bu wan bing hui chun (增補萬病回春)

Gong, Tingxian, fl. 1577-1593 (龔廷賢, fl. 1577-1593)

Gu jin shuo hai. (古今說海); 2

Lu, Ji, 1515 – 1552 (陸楫)

Er you tang cong shu (二酉堂叢書)

Zhang, Shu (張澍)