Pi pa pu (琵琶譜)


Taigu Xian zhi [Shanxi] (太谷縣志 [山西]); 1

Guan, Yuexiu (管粤秀)

Juan shi ge ji (卷施閣集); 3

Hong, Liangji, 1746-1809 (洪亮吉)

Shang han bu zhu jing fa (傷寒補注精法)

Zhang, Ji, fl. 168-196 (張機, fl. 168-196)

Yuan shi lei bian (元史類編); 1

Shao, Yuanping, jin shi 1664 (邵遠平, jin shi 1664)

Taigu Xian zhi [Shanxi] (太谷縣志 [山西]); 2

Guan, Yuexiu (管粤秀)

Yuan shi lei bian (元史類編); 2

Shao, Yuanping, jin shi 1664 (邵遠平, jin shi 1664)

Juan shi ge ji (卷施閣集); 1

Hong, Liangji, 1746-1809 (洪亮吉)

Juan shi ge ji (卷施閣集); 2

Hong, Liangji, 1746-1809 (洪亮吉)

Time of publication