Zeng bu pang xun xue yong shuang xin (增補旁訓學庸爽心)

Kong, Rong (孔榮)

Qin ding ba qi shi zu tong pu ji yao - BSB Cod.sin. 130 (欽定八旗氏族通譜輯要)

Agui, 1717-1797 (阿桂); Hesheng, 1750-1799 (和珅)

Li ji Wenbing (禮記文炳); 2

Feng, Yinzhi (馮蔭祉)

Chan men ri song (禪門日誦)

Mo, Chi (默持)

Kyōmonchō (狂紋帳)

Santō, Kyōden

Li ji Wenbing (禮記文炳); 1

Feng, Yinzhi (馮蔭祉)

Ba shi gui ju song lüe shuo (八識規矩頌略說)

Hanshan, 1546-1623 (德清, 1546-1623); Hai chuang si, ke, cang ban; Ba shi gui ju song

Kinmō tenchiben (训蒙天地辨)

Takai, Ranzan

Kotō meizukushi taizen (古刀銘盡大全)

Ōgi, Iori (仰木伊織); Sugawara, Hirokuni

Time of publication

Year of publication