Yashinaigusa. 1 (やしなひ艸. 1)

Wakizaka, Hiromichi (脇坂義堂)

Kamiyo no masagoto. Zen (神代正語. 全)

Motoori, Norinaga (本居宣長)

Kayō hisō (華陽皮相)

Hirasawa, Kyokuzan (平澤旭山); Suzuki, Fuyō (鈴木芙蓉)