Kamiyo no masagoto. Zen (神代正語. 全)

Motoori, Norinaga (本居宣長)

Yashinaigusa. 1 (やしなひ艸. 1)

Wakizaka, Hiromichi (脇坂義堂)

Kōkyō (孝經)

Kong, Anguo (孔安國); Dazai, Shundai (太宰春臺)

Nihon shoki kamiyo no maki (日本書紀神代卷)

Toneri shinnō

Yūsenkutsu kemuri no hana (遊僊窟煙之花)

Hakkō no inshi

Kokin wakashū uchigiki (古今和歌集打聴)

Kamo, Mabuchi (賀茂眞淵)

Kanamegusa (かなめぐさ)

Teshima, Toan

Kayō hisō (華陽皮相)

Hirasawa, Kyokuzan (平澤旭山); Suzuki, Fuyō (鈴木芙蓉)