Song Ye Wenkang gong li jing hui yuan (宋葉文康公禮經會元)

Ye, Shi, js 1184 (葉時)

Liu ren shi si (六壬眎斯)

Ye, Huiting (葉悔亭)

Rekigakuhō sūgen (歷學法數原)

Nakanishi, Takafusa

Nōgyō zensho (農業全書)

Miyazaki, Yasusada (宮崎安貞); Kaibara, Rakuken (貝原樂軒)

Qin ding qian lu (欽定錢錄)

Liang, Shizheng, 1697-1763 (梁诗正)