Xiu xiang Dong Zhou lie guo quan zhi (繡像東周列國全志); 1

Feng, Menglong, 1574-1646 (馮夢龍); Cai, Yuanfang, um 1736-1770 (蔡元放)

Xiu xiang Dong Zhou lie guo quan zhi (繡像東周列國全志); 2

Feng, Menglong, 1574-1646 (馮夢龍); Cai, Yuanfang, um 1736-1770 (蔡元放)

Yu ming tang Huan hun ji (玉茗堂還魂記)

Tang, Xianzu, 1550-1616 (湯顯祖, 1550-1616)