Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 5

Ji, Huang (嵇璜)

Shoki shūge (書紀集解); 1

Kawamura, Hidene (河村秀根)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 6

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 13

Ji, Huang (嵇璜)

Tang Song ba da jia lei xuan (唐宋八大家類選); 1

Chu, Xin, 1631-1703 (儲欣, 1631-1703); Xu, Yongxun (徐永勳)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 8

Ji, Huang (嵇璜)

Xiu xiang Dong Zhou lie guo quan zhi (繡像東周列國全志); 1

Feng, Menglong, 1574-1646 (馮夢龍); Cai, Yuanfang, um 1736-1770 (蔡元放)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 11

Ji, Huang (嵇璜)

Shoki shūge (書紀集解); 2

Kawamura, Hidene (河村秀根)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 15

Ji, Huang (嵇璜)