Qing shi (情史); 3

Feng, Menglong, 1574-1646 (馮夢龍)

Qing shi (情史); 2

Feng, Menglong, 1574-1646 (馮夢龍)

Qing shi (情史); 1

Feng, Menglong, 1574-1646 (馮夢龍)

Yashinaigusa (やしない草)

Tejima, Toan (手島堵庵); Shimokōbe Shūsui (下可邊辺拾水)

Xin zeng li shi ying ya quan ji (新增利試英雅全集)

Yu, Xiumin (余秀民)