Si shu da quan yin jie (四書大全引解); 5

Deng, Zhulan (鄧柱瀾); Chen, Shiyuan; Deng, Shiyong (鄧世鏞)

Si shu da quan yin jie (四書大全引解); 2

Deng, Zhulan (鄧柱瀾); Chen, Shiyuan; Deng, Shiyong (鄧世鏞)

Kōeki shinkyū bassui (廣益鍼灸抜萃)

Ri, Sen (李僊); Okamoto, Ippō (岡本一抱)

Si shu da quan yin jie (四書大全引解); 4

Deng, Zhulan (鄧柱瀾); Chen, Shiyuan; Deng, Shiyong (鄧世鏞)

Si shu da quan yin jie (四書大全引解); 3

Deng, Zhulan (鄧柱瀾); Chen, Shiyuan; Deng, Shiyong (鄧世鏞)