Tie wang shan hu (鉄網珊瑚); 1

Du, Mu, 1459-1525 (都穆)

Tie wang shan hu (鉄網珊瑚); 2

Du, Mu, 1459-1525 (都穆)

Guo chao ying shi pai lü jin zhen (國朝應試排律金針)

Zhang, Dianding (張殿鼎)