Yu zhi fen lei zi jin (御製分類字錦); 5

He, Zhuo, 1661 1722 (何焯)

Yu zhi fen lei zi jin (御製分類字錦); 1

He, Zhuo, 1661 1722 (何焯)

Yu zhi fen lei zi jin (御製分類字錦); 2

He, Zhuo, 1661 1722 (何焯)

Xiu xiang di san cai zi shu (繡像第三才子書)

Di'ansanren (荻岸散人)

Yu zhi fen lei zi jin (御製分類字錦); 6

He, Zhuo, 1661 1722 (何焯)

Yu zhi fen lei zi jin (御製分類字錦); 4

He, Zhuo, 1661 1722 (何焯)

Yu zhi fen lei zi jin (御製分類字錦); 3

He, Zhuo, 1661 1722 (何焯)