Zheng zi tong (正字通); 1

Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚); Wang, Fen

Zheng zi tong (正字通); 4

Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚); Wang, Fen

Zheng zi tong (正字通); 5

Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚); Wang, Fen

Yi jing da quan hui jie (易經大全會解)

Lai, Ersheng (來爾繩)

Zheng zi tong (正字通); 3

Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚); Wang, Fen

Zheng zi tong (正字通); 2

Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚); Wang, Fen

Yi jing ti zhu da quan (易經體註大全)

Fan, Zideng (范紫登); Lai, Muchen (來木臣)