Zheng zi tong (正字通); 1

Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚); Wang, Fen

Zheng zi tong (正字通); 4

Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚); Wang, Fen

Zheng zi tong (正字通); 5

Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚); Wang, Fen

Kōbō daishi no gohonji (弘法大師の御本地)

Kondō Kiyoharu

Endō tsugan (艷道通鑑)

Masuho, Zankō (増穗残口)

Yi jing da quan hui jie (易經大全會解)

Lai, Ersheng (來爾繩)

Xu tang shi ji (虛堂詩集)

Guzang, Qing (古奘)

Zheng zi tong (正字通); 3

Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚); Wang, Fen

Kōeki jikinshō (廣益地錦抄)

Itō, Ihē (伊藤伊兵衛)

Erscheinungszeitraum