Lei shu zuan yao (類書纂要); 1

Zhou Lu (周魯)

Lei shu zuan yao (類書纂要); 2

Zhou Lu (周魯)

Lei shu zuan yao (類書纂要); 3

Zhou Lu (周魯)

Lei shu zuan yao (類書纂要); 4

Zhou Lu (周魯)

Xuan seng tu (選僧圖)

Banbiandaoren (半邊道人)