Xiu ke yan ju liu shi zhong (繡刻演劇六十種); 3

Mao, Jin (毛晉)

Zhi yue lu (指月錄); 1

Qu, Ruji, 1548-1610 (瞿汝稷, 1548-1610)

Xiu ke yan ju liu shi zhong (繡刻演劇六十種); 4

Mao, Jin (毛晉)

Xiu ke yan ju liu shi zhong (繡刻演劇六十種); 7

Mao, Jin (毛晉)

Xiu ke yan ju liu shi zhong (繡刻演劇六十種); 12

Mao, Jin (毛晉)

Xiu ke yan ju liu shi zhong (繡刻演劇六十種); 11

Mao, Jin (毛晉)

Zhi yue lu (指月錄); 2

Qu, Ruji, 1548-1610 (瞿汝稷, 1548-1610)

Xiu ke yan ju liu shi zhong (繡刻演劇六十種); 15

Mao, Jin (毛晉)

Xiu ke yan ju liu shi zhong (繡刻演劇六十種); 10

Mao, Jin (毛晉)

Xiu ke yan ju liu shi zhong (繡刻演劇六十種); 5

Mao, Jin (毛晉)