Nong zheng quan shu. 8 (農政全書. 8)

Xu, Guangqi, 1562-1633 (徐光啟, 1562-1633)

Yu tang cong yu (玉堂叢語)

Jiao, Hong, 1541-1620 (焦竑, 1541-1620)

Yuan shi lei bian (元史類編); 2

Shao, Yuanping, jin shi 1664 (邵遠平, jin shi 1664)

Yuan shi lei bian (元史類編); 1

Shao, Yuanping, jin shi 1664 (邵遠平, jin shi 1664)