Jie zi yuan hua zhuan (芥子園畫傳); 1

Wang, Gai, um 1677-1705 (王槩); Wang, Shi, um 1672-1681; Wang, Nie〈17./18. Jh.〉 (王臬)

Jie zi yuan hua zhuan (芥子園畫傳); 2

Wang, Gai, um 1677-1705 (王槩); Wang, Shi, um 1672-1681; Wang, Nie〈17./18. Jh.〉 (王臬)

Jie zi yuan hua zhuan (芥子園畫傳); 3

Wang, Gai, um 1677-1705 (王槩); Wang, Shi, um 1672-1681; Wang, Nie〈17./18. Jh.〉 (王臬)

Nian er shi kao yi. 5 (廿二史攷異. 5)

Qian, Daxin, 1728-1804 (錢大昕, 1728-1804)

Yun qing guan jin wen (筠清館金文)

Wu, Rongguang, 1773-1843 (吳榮光, 1773-1843)

Shuo wen jie zi. 5 (說文解字. 5)

Xu, Shen, ?-120? (許慎, ?-120?)

Mu ling shu ji yao. 5 (牧令書輯要. 5)

Xu, Dong, 1789-1862 (徐棟, 1789-1862)

Xiao tian ji nian fu kao. 5 (小腆紀年坿考. 5)

Xu, Zi (徐鼒)

Erscheinungszeitraum