Wuyizi xi you zhen quan (悟一子西遊真詮); 1

Wu, Cheng'en, ca. 1500-1582 (吳承恩, ca. 1500-1582); Chen, Shibin, 17. Jh. (陳士斌)

Wuyizi xi you zhen quan (悟一子西遊真詮); 3

Wu, Cheng'en, ca. 1500-1582 (吳承恩, ca. 1500-1582); Chen, Shibin, 17. Jh. (陳士斌)

Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 4

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)

Wuyizi xi you zhen quan (悟一子西遊真詮); 4

Wu, Cheng'en, ca. 1500-1582 (吳承恩, ca. 1500-1582); Chen, Shibin, 17. Jh. (陳士斌)

Wuyizi xi you zhen quan (悟一子西遊真詮); 6

Wu, Cheng'en, ca. 1500-1582 (吳承恩, ca. 1500-1582); Chen, Shibin, 17. Jh. (陳士斌)

Wuyizi xi you zhen quan (悟一子西遊真詮); 7

Wu, Cheng'en, ca. 1500-1582 (吳承恩, ca. 1500-1582); Chen, Shibin, 17. Jh. (陳士斌)

San cai tu hui (三才圖會); 14

Wang, Qi (王圻); Huang Sheng, 18. Jh. (黃晟)

San cai tu hui (三才圖會); 23

Wang, Qi (王圻); Huang Sheng, 18. Jh. (黃晟)

San cai tu hui (三才圖會); 30

Wang, Qi (王圻); Huang Sheng, 18. Jh. (黃晟)

Titel