Fei shi shan shui hua shi (費氏山水畫式)

Fei, Run (費潤); Suzuki Yō (鈴木雍); Suharaya Mohē (須原屋茂兵衛)

Zeng ding guang yu ji (增訂廣輿記); 3

Lu, Yingyang (陸應陽)

Title

Author / Person

Place of publication

Publisher