Nong zheng quan shu. 19 (農政全書. 19)

Xu, Guangqi, 1562-1633 (徐光啟, 1562-1633)

Nong zheng quan shu. 22 (農政全書. 22)

Xu, Guangqi, 1562-1633 (徐光啟, 1562-1633)

Nong zheng quan shu. 24 (農政全書. 24)

Xu, Guangqi, 1562-1633 (徐光啟, 1562-1633)

Nong zheng quan shu. 21 (農政全書. 21)

Xu, Guangqi, 1562-1633 (徐光啟, 1562-1633)

Nong zheng quan shu. 23 (農政全書. 23)

Xu, Guangqi, 1562-1633 (徐光啟, 1562-1633)

Nong zheng quan shu. 20 (農政全書. 20)

Xu, Guangqi, 1562-1633 (徐光啟, 1562-1633)